Čudoviti SWAP Caffe #2 je za nami

Tudi na drugem SWAP Caffe-ju je bila glavna nit dogajanja izmenjava oblačil, s tem pa odpiranje prostora za druženje, povezovanje, izobraževanje in ustvarjanje novih idej na lokalni ravni za dobrobit okolja in zdravja ljudi. S takšnimi dogodki želimo
podpirati trajnostni način življenja, zmanjševati tekstilne odpadke, osveščati o družbeno odgovornem nakupovanju dobrin ter spodbujati lokalno ekonomijo.

Hitra moda trenutno proizvede toliko odpadkov, da jo lahko že uvrščamo v drugo najbolj onesnažujočo industrijo tega časa. To predstavlja problem tako iz okoljskega vidika, saj so materiali izdelani in obdelani z raznimi strupenimi kemikalijami, kot tudi iz etičnega vidika, saj je pri izdelavi samih oblačil veliko izkoriščanja delovne sile. Na koncu pa tekstilni odpadki velikokrat pristanejo v koših za smeti in posledično tako končajo na odlagališčih, kjer se ne pravilno reciklirajo ali razgradijo.

Dogodek se je odvijal v sklopu projekta »Odpad naš vsakdanji«, ki ga sofinancira Mestna občina Maribor ter v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ in Ministrstva za zdravje.

Pin It on Pinterest